33,038 Görüntülenme
Büyük Dünya Tarihi

Büyük Dünya Tarihi

Kategori
İnsanlığın 70.000 yıllık tarihi anlatılmaktadır. Büyük güçler ve bireysel dehanın şekillenişi ele alınmaktadır. Bu belgesel ile modern dünya şekillenmeye çalışılmıştır. Belgesel 8 bölümden oluşmaktadır. Büyük İskender’in fetihleri, Fransız devrimi, Endüstri devrimi, Rus serflerinin kurtuluşu, Amerikan iç savaşı, Hitler’in iktidara gelişi ve Münih Putsch, Gandhi’nin sivil itaatsizlik kampanyası, kontraseptif hap, atom bombası ve Çin’in yirminci yüzyıl tarihin akışını yön vermiş olaylardan sadece birkaçıdır.

İnsanlığın Hikayesi

Hepimizin ortak geçmişi olan tarih yolculuğumuz, ilk insanların yeryüzünde görünüşünden başlayacak geçmişi ve daha da önemlisi bugünü etkileyen tüm önemli olaylar tarihsel sıra ile günümüze kadar gelecek. 1.Bölüm: Hayatta Kalmak Afrika kıtasında ilk insanın görülmesi ve dünyayay yayılışımız 2.Bölüm: İmparatorluk Çağı Tarihte kurulmuş ilk ilk imparatorluk Asurlar, Büyük İskender'in fetihleri, Akdeniz ve Çin'de kurulmuş imparatorluklar. 3.Bölüm: Söz ve Kılıç Cengiz Han fetihleri, Marco Polo'nun seyahatleri 4.Bölüm: Aydınlanmaya Doğru Avrupa'nın bugünkü gelişmişliğinin başlangıcı; Rönesans ve Reform hareketleri. 5.Bölüm: Yağmalama Çağı Coğrafi Keşifler, Amerika Kıtasının keşfi 6.Bölüm: Devrim Fransız İhtilali ile yayılmaya başlayan adalet, eşitlik, özgürlük, demokrasi 7.Bölüm: Endüstri Çağı Sanayi İnkılabı 8.Bölüm: Aşırılıklar Çağı Yakın tarihimiz Önemli olayların anlatıldığı bu belgesel geleceğe ışık tutar niteliktedir. Tarihin büyük destanları anlatılmıştır. Bu eski olaylara doğru zaman yolculuğuna çıkmada yardımcı olan bu belgesel, insanlığın öyküsünü detayları ile birlikte anlatmaktadır. Bu olaylar sayesinde insanlık ilerlemiş, değişmiş ve gelişmiştir. Fakat bu aşamaya gelene kadar ise çok çetrefilli yollardan geçmiştir. Olaylardan ders alarak ilerlemeler yaşanmıştır.

Film hakkındaki düşüncelerinizi paylaşın

4 yorum