Film Arşivi
Tür:

ATATÜRK

Şu Çılgın Türkler

Türkiye'de en çok satılan kitap olan Şu Çılgın Türkler kitabının yazarı Turgut ÖZAKMAN'ın konuk olduğu programda Türkiye Tarihi ve Osmanlı Tarihi hakkında önemli bilgiler verilip esas itibarıyla Türk  Kurtuluş Mücadelesi anlatılmaktadır. Turgut ÖZAKMAN, neden Şu Çılgın Türkler sorusuna; "Tarihte öyle olaylar vardır ki vatanını sevmek yetmez, çılgınca sevmek gerekir." diyor Bölümler 1.Bölüm:Yıkım ve Sömürgeleşme 2.Bölüm:Dur... Burası Çanakkale 3.Bölüm:Yüzyıllık Suikast: Sevr 4.Bölüm:İhanet ve Vahdettin 5.Bölüm:Kurtuluşa Doğru 6.Bölüm:Anadolu'da Çoban Ateşleri 7.Bölüm:Sevr'den Misak-ı Milliye 8.Bölüm:Kuvayi Milliye 9.Bölüm:Bir Milletin Doğuşu 10.Bölüm:Yeniden Doğuş: Cumhuriyet 11.Bölüm:Emperyalizme Karşı Zafer: Lozan 12.Bölüm:Onu ve Zafer 13.Bölüm:Bağımsız Türkiye Program karşılıklı sohbet niteliğinde, Osmanlının son dönemleri ile Türkiye’nin kuruluş aşamalarına doğru gidilirken yaşanan mücadeleleri Şu Çılgın Türkler Belgeseli içinde bulmak mümkündür. Türk milletinin kurtuluş mücadelesi söz konusu olduğunda ne kadar kararlı bir şekilde ilerlediğini gösteren belgeselde, tarihin önemli olayları konu alınmaktadır. Tarih ve siyaset alanlarına meraklı olduğu kadar Türkiye’nin geçmişini de merak eden herkes belgeselde tarihin bilinmeyen yönlerine rastlayacaktır. Yapacakları daha geniş kapsamlı araştırmalar için referanslar edinmelerine yarayacak olan bilgileri öğrenmek isteyenler, Şu Çılgın Türkler belgesel izle seçeneğinden yararlanabilirler. Türkiye tarihi hakkındaki araştırmalarını genişletmek isteyenler belgesel dizi filmlerinden referans noktaları oluşturabilirler.

7,905 İzlenme
Sarı Zeybek | Atatürk Belgeseli İzle | Can Dündar |

Mustafa Kemal Atatürk hakkında Can Dündar tarafından hazırlanmış. Muhteşem bir araştırmacı gazetecilik örneği. Atatürk’ün son günlerini konu alan dramatik tonda hazırlanmış şaheser niteliğinde bir belgesel. Sarı Zeybek Can Dündar’ın ses tonu ile bezenmiş Fahir Atakoğlu’nun muhteşem ezgileriyle süslenmiş 43 dakikalık harika bir ziyafet. Atatürk’ün son günlerinde dahi göstermiş olduğu cesarete hayran kalacaksınız. Duygularınıza hâkim olamayacaksınız hatta her zaman tekrar ve düzenli olarak bu belgeseli izlemek isteyeceksiniz. Geçmişini bilmeyen bir millet nasıl millet sayılmıyorsa Atatürk’ü tanımayan Atatürk’ün fikirlerini ve yaptıklarını benimsemeyen kişiler bu ülkenin ileriye doğru nasıl adım atması gerektiğini asla ön göremez. En güzel şekilde  onun son anlarını bize getiren Can Dündar bunun farkında olduğu için bunu yapmıştır. Geçmişimizi tanıyalım ülkemize daha sıkı bağlanalım diye yapmıştır bunu. Bizler biliyoruz ki Bir Türk tüm cihana bedeldir. Yapacağımız her iyi şeyde vatanımızı şereflendirmek adınadır.

4,118 İzlenme
Nutuk | ATATÜRK | Sesli ve Görüntülü |

19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal'in Samsun'a ayak basışından başlayarak konuşmanın yapıldığı 20 Ekim 1927 tarihine kadar Kurtuluş Savaşının ve yapılan inkılapların anlatıldığı Mustafa Kemal ATATÜRK'ün yaptığı konuşmadır. Konuşma 15 Ekim ve 20 Ekim tarihleri arasında TBMM toplantı sonunda günde iki oturumla yapılmış ve toplam 36 saat 31 dakika sürmüştür. 19 Mayıs 1919 - 20 ekim 1927 yılları arasındaki olaylar tamamen kronolojik bir akış içinde anlatılmaktadır. Mustafa Kemal'in konuşmasının Büyük Nutkun aynı dönemi anlatan diğer çalışmalardan ayrılan özelliği; olayları alt başlıklara ve bölümlere ayırmadan tamamen zaman akışına uygun olarak anlatmasıdır. Nutuk, olayları bizzat yaşayan Mustafa Kemal tarafından anlatıldığı için birinci elden bir kaynaktır. Nutuk'ta anlatılan Türk'ün emperyalist devletlere karşı tek bir ulus olarak mücadelesi ve zaferi, esaret altındaki diğer uluslara da ilham kaynağı olmuş, cesaret vermiştir. Farklı dillere çevirileri yapılan eser tüm dünyaca kabul edilmiş evrensel bir eser olma özelliğindedir. Mustafa Kemal anlattığı olayların hepsini belgelere dayandırarak yapmıştır. Bir yandan konuşmayı yaparken diğer yandan olayların dayandığı belgeleri zabit katiplerine vermiştir. Nutuk üç ana bölümden oluşmaktadır; 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı - 23 Nisan 1920 TBMM'nin Açılması 23 Nisan 1920 - 29 Ekim 1923 Cumhuriyetin İlanı 29 Ekim 1923 - 20 Ekim 1927 Konuşmanın yapıldığı tarih. Bu eşsiz eseri, okuyalım, dinleyelim, özümseyelim. Ve gelecek nesillere okutup öğretelim. Bu vatan uğrunda canını feda eden tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun.

4,730 İzlenme
Kurtuluş | Kurtuluş Savaşı | Kurtuluş Belgeseli | Tüm Bölümler 6 Bölüm |

Osmanlı Devleti çöküşünün ardından Türk toprakları işgal altındaydı. Binlerce yıldır yaşadığımız bu cennet topraklar işgalci devletler arasında çoktan paylaşılmıştı bile. İngilizler petrol bölgelerini, Fransızlar Güneydoğu Anadolu'yu, İtalyanlar Akdeniz Kıyılarımızı alırken Yunanlılar İzmir ve Trakya'ya göz dikmişti. Doğuda bir Ermeni ve Kürt Devleti kurulmak isteniyordu. Osmanlı ile imzalanan Mondoros Ateşkes Antlaşması'nı müteakiben hepsi bu yerleri işgal etmişlerdi. Boğazları ortaklaşa yönetmeyi kararlaştırmışlar, kapitülasyonlar ile ekonomik bağımsızlığımız da kalmamıştı. Ülkede durum böyle iken bir Komutan, Mavi Gözlü bir Dev ayak bastı Samsun'a 1919 yılının Mayıs ayında takvimler 19'u gösterirken. İşte bu tarih Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcıydı. Genelgeler, kongreler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ile hazırlık dönemi bitmiş, yedi düvele karşı cephede savaş başlamıştı. İşgalcilerin amacı Sevr Antlaşması'nı zorla kabul ettirip, daha önceden yaptıkları paylaşımları Türk Halkına kabul ettirmekti. Bu anlaşma Türk Halkını yok saymaktaydı. İşte bunun için en çetin savaşlar Batı Cephesinde yaşanmaktaydı. 1. ve 2. İnönü Savaşları zaferle sonuçlanmıştı. İşte Kurtuluş Belgeseli 2. İnönü Savaşından başlayarak sırasıyla Eskişehir-Kütahya Muharebeleri, Sakarya Savaşı, Büyük Taaruz ve nihayetinde 9 Eylül 1922'de düşmanın Ege'den denize dökülmesini konu almaktadır. Türklerin vatanlarını nasıl savunduklarını tüm dünyaya gösteren bir şaheser niteliğindedir. Belgeselin yönetmen koltuğunda Şu Çılgın Türkler kitabıyla tanıdığımız Turgut ÖZAKMAN oturmaktadır. Rutkay AZİZ'in Mustafa Kemal'i canlandırdığı belgesel dizide Savaş Dİnçel, Ege AYDAN, Ayda AKSEL ve Macide TANIR rol almaktadırlar. O acı günlerin tekrar yaşanmaması için, bu vatanın kolay kazanılmadığını bir an için bile unutmamak ve böylece O'na gereken özeni göstermek için bu belgesel diziyi izleyelim yediden yetmişe herkese izlettirelim. Bu ülke uğruna canlarını feda eden tüm Şehitlerimizin Ruhu Şad Olsun.

22,197 İzlenme 1 Yorum